Rozwód UK Online

NOWE PRAWO ROZWODOWE W UK OD 6 KWIETNIA 2022

Nie ma znaczenia, w jakim kraju zawarłeś związek małżeński, aby uzyskać rozwód w UK. Nieważne jest również, gdzie będziesz przebywał za miesiąc - możesz zmienić adres czy wyjechać. Ask Montgomery Advocates poprowadzi Twój rozwód z każdej miejscowości.

Rozwód

T. 07703392121 Nawet jeśli zawarłeś związek małżeński w Polsce czy też w innym kraju oraz nawet, jeśli Twój współmałżonek przebywa poza obszarem Wielkiej Brytanii, nadal masz prawo wniesienia petycji rozwodowej w Anglii czy Walii.

ROZWOD W UK KROK PO KROKU. Etapy Procedury Rozwodowej Online.

1

Aplikant (Applicant, Wnoszący o rozwód ) zakłada elektroniczne konto sądowe.
2

Wykonana aplikacja rozwodowa Online wraz z załączeniem aktu ślubu i tłumaczeniem przysięgłym.
3

Oplata sądowa zredukowana lub pobrana w czasie składania aplikacji rozwodowej  (opłata: £593 Rozwód). W przypadku wykonania dokumentacji celem obniżki czy redukcji opłaty dla sądu, sąd  wyśle email do Aplikanta, czy opłata została zredukowana do zera czy jest ewentualna dopłata).
4

Aplikacja rozwodowa zostaje sprawdzona przez sąd i wysłana do drugiego małżonka Odpowiadającego, tzw. Respondenta.
5

Strony czekają minumum 20 tygodni = 140 dni od wniesienia aplikacji rozwodowej do otrzymania rozwodu wstępnego, zwanego Wyrokiem Warunkowym, tzw. Conditional Order.
6

Po 43 dniach od daty Wyroku Warunkowego aplikujemy o Wyrok Finałowy, tzw. Final Order. Jest to najważniejszy dokument i wyrok ostateczny.
7

Uwaga! Uprawomocnienie Rozwodu z UK w Polsce.

Wyrok rozwodowy z UK należy zarejestrować w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Wówczas polski urząd zmieni zapis w księgach na temat Twojego statusu. Bez tego, nadal będziesz widniał jako osoba będąca w związku małżeńskim. Można też otrzymać nowy akt ślubu, z adnotacją, iż jesteś rozwiedziony. Nasza Kancelaria pomoże Cu uprawomocnić rozwód z Uk i zarejestrować go w Polsce, wykonując dodatkowe procedury prawne i tłumaczenia przysięgły wymagane przez polski urząd.


JAK ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD W UK? NOWE PRAWO ROZWODOWE W UK od 6 KWIETNIA 2022

Jak wnieść pozew o rozwód w UK? Rozwód bez orzekania o winie, rozwód za porozumieniem stron – kluczowe zmiany w prawie rozwodowym, które weszły w życie w Anglii i Walii w dniu 6 kwietnia 2022 r.

JAK SIĘ ROZWIEŚĆ W UK?

ŚLUB W POLSCE ROZWOD W UK.

UZNANIE ROZWODU Z UK W POLSCE - UPRAWOMOCNIENIE ROZWODU.

JAK WNIEŚĆ POZEW ROZWODOWY UK?

Jak się rozwieść w UK
Rozwod w Uk Online już od kwietnia 2022

ROZWOD W UK- Najczęstsze Pytania i Odpowiedzi.

Rozwod w Anglii  i Walii od kwietnia 2022,  to wylącznie Rozwod w UK ONLINE.

 • Rozwód 2022 przeprowadzany jest obecnie wyłącznie drogą Online. 
 • Jest tylko jeden powód rozwodu – nieodwracalny rozpad małżeństwa.
 • Nie podajemy winy – rozwod w Anglii bez orzekania o winie.
 • Rozwód UK 2022 nie może być już więcej podważany i  kwestionowany. Oznacza to, iż masz prawo do zakończenia małżeństwa bez podawania powodu.

Ile kosztuje Rozwod w UK w 2022.

 • Opłata sądowa za Rozwód £593.
 • Redukcja opłaty sądowej – zadzwoń do Ask Montgomery, aby sprawdzić, czy przysługuje Ci redukcja lub zniżka opłat sądowej. T. 0770 339 2121/ 0203 951 9551.
 • SPRAWDŻ  NASZE 3 PAKIETY ROZWODOWE JUŻ TERAZ.  Cennik

Ślub w Polsce – Rozwód w UK.

W UK nie ma znaczenia,  w jakim kraju było zawarte małżeństwo, jeśli chcesz się rozwieść.   Jeśli pobraliście się w Polsce, czy w każdym innym kraju uznającym małżeństwa w UK, gdzie honorowane są wyłącznie śluby monogamiczne  ( z jedną osobą ), dodatkowo nie powiązaną więzami krwi,  możesz złożyć wniosek o rozwód w Wielkiej Brytanii.

jakie dokumenty do rozwodu UK

Rozwod w UK, Rozwód w Anglii – od czego zacząć

Jaki dokument muszę mieć do złożenia aplikacji o Rozwod UK?

Jedynym wymaganym dokumentem jest Twój Akt Ślubu, Akt Małżeństwa, w dowolnym języku oraz jego tłumaczenie na j. angielski.

Ask Montgomery Translators wykonają dla Ciebie profesjonalne i opieczętowane tłumaczenie Twojego aktu ślubu,  bez wychodzenia z domu. ZAMAWIAM- Kliknij w link.

Wysyłka pocztą klasą pierwszą lub skan z pieczęciami wysłąny na Email, uznawany przez każdy Sąd i każdą instytucję w Wielkiej Brytanii.

Czas wykonania tłumaczenia – 1 dzień.

Darmowe Tłumaczenie Twojego Aktu Slubu !

Wybierając Ask Montgomery Advocates jako Twojego Adwokata Rozwodowego, otrzymasz GRATIS tłumaczenie aktu ślubu do rozwodu w UK. Oferujemy więcej benfitów i zniżek dla klientów, których rozwodzimy lub którym prowadzimy sprawy sądowe.

 

Dlaczego Ask Montgomery Advocates ?

Sprawdż oferowane przez Nas zniżki i gratisy świadczone naszym Klientom w ramach obsługi ich sprawy prawnej:

 • 100% Gwarancji Rozwodu, nawet bez zgody czy bez adresu współmałżonka.
 • Porady Prawne Online, Telefoniczne i Video w cenie pakietu,  dotyczące rozwodu, finansow, domu oraz opieki nad dziećmi po separacji rodziców.
 • Obniżka lub pełna redukcja  opłaty dla sądu- kalkulacja z użyciem kalkulatora sądowego.
 • Tłumaczenia certyfikowane dla Sądu w UK – pieczęć i gwarancja Tłumacza Certyfikowanego zarejstrowanego w Institute of Translation and Interpreting UK [ zgodnie z wymogami brytyjskich sądów, instytucji, ambasad]. 
 • Tłumaczenia przysięgłe do Rejestracji w Polsce w cenie pakietu – pieczęć i gwarancja Tłumacza Przysięgłego zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Polsce [ zgodnie z wymogami polskich urzedów, konsulatów i ambasad].
 • Divorce Coaching – Poradnictwo Rozwodowe w cenie pakietu.

Slub kościelny a rozwód w UKŚlub Kościelny Konkordatowy a Rozwód w UK.

Ask Montgomery Advocates gwarantuje 100% , iż  przeprowadzi Twój Rozwód  w UK,  niezależnie, czy masz ślub kościelny konkordatowy, czy też cywilny.

Czy Rozwód z UK jest ważny w Polsce? Jak Zarejestrować Rozwód z UK w Polsce.

Rozwód wykonany na terenie Anglii i Walii jest w pełni uznawany w Polsce. Po zakończeniu procedury rozwodowej i otrzymaniu ostatniego dokumentu, kiedyś zwanego Decree Absolute, a obecnie Final Order, czyli Rozwód Finałowy/Ostateczny – wykonaj Uprawomocnienie tych dokumentów w UK,  przed wysłaniem ich do polskiego Urzędu Stanu Cywilenego, gdzie małżeństwo było zawarte.

Dlaczego koniecznie  powinno się zarejestrować Rozwod UK w Urzędzie w Polsce, jeśli ślub był w Polsce?

ochrona przed długami współmałżonka

zapis w Księdze Urzędu, że jesteś małżeństwo zostało rozwiązane [ inaczej nadal  występujesz jako osoba w związku małżeńskim]

czytaj też Rozdzielność Majątkowa Jakie są korzyści z wykonania Rozdzielności Majątkowej w rozwodzie lub po rozwodzie dla Polaków rozwodzących się na terenie Wielkiej Brytanii?

Nasza Oferta Rejestracji i Uprawomocnienia Rozwodu z UK w Polsce.  Pełny Pakiet  od £250.00

Ask Montgomery Advocates wraz z Ask Montgomery Translators, wykonają dla Ciebie: dodatkową po-rozwodową dokumentację do śadu w UK oraz cały pakiet tłumaczeń przysięgłych, opieczętowanych  pieczęcią tłumacza zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości,  celem uprawomocnienia Twojego rozwodu w Polsce.

Jak długo trwa cały rozwód w UK.

 • Minimum 20 tygodni okres czekania do uzyskania rozwodu wstępnego. W tym czasie, jeśli zmienisz zdanie,  możesz też wycofać aplikację rozwodową.
 • Dodatkowe 6 tygodni na ogłoszenie Final Order/ Wyroku Finałowego, zwanego wcześniej Decree Absolute.

Nowe Prawo Rozwodowe określa minimalny dopuszczalny okres 20 tygodni między złożeniem aplikacji rozwodowej pierwszym wnioskiem a uzyskaniem rozwodu wstępnego  i kolejne sześć tygodni między rozwodem wstępnym  a ostatecznym.

Oznacza to, że nawet rozwód za zgodą i podpisem potrwa co najmniej sześć miesięcy lub dłużej, a nie 3-4 miesięcy, tak jak to było wcześniej.

Pary mogą złożyć wspólny wniosek o rozwód.

Postępowanie rozwodowe nie musi już być wszczynane przez jednego partnera. Zamiast tego para może złożyć wspólny wniosek rozwodowy.

Stara terminologia prawnicza zostaje zastąpiona nową.

Stara terminologia         Obecna nowa terminologia
 • Petition
 • Petitioner
 • Respondent
 • Decree Nisi
 • Decree Absolute
 • Application – Aplikacja Rozwodowa
 • Applicant – Aplikant- Wnioskodawca
 • Respondent – Odpowiadający
 • Conditional Order – Wyrok Warunkowy
 • Final Order- Wyrok Ostateczny

Jakie są korzyści  z nie podawania powodu rozwodu, czyli tzw. rozwod bez orzekania o winie w Anglii.

 • Powszechnie przyjmuje się, że rozwody za porozumieniem stron lepiej odzwierciedlają współczesne relacje. Często żaden z pięciu dostępnych wcześniej powodów, które należało wybrać, aby przeprowadzić rozwód w UK, nie odpowiadał rzeczywistym przyczynom rozwodu.

Czy obecnie potrzebna jest wcześniejsza separacja małżonków, aby potem wziąć Rozwód w UK?

 • Przed 6 kwietnia 2022, małżeństwa Polaków w UK, które nie były rozseparowane przez co najmniej dwa lata, a koniecznie chciały wnieść pozew rozwodowy za zgodą i bez orzekania o winie, musiały czekać 2 lata, aby aplikować o rozwód w Anglii czy Walii.
 • Jeśli małżonkowie nie chcieli czekać dwóch lat, czy też byli w konflikcie lub gdy miała miejsce przemoc domowa, małżonek składający wniosek o rozwód, musiał lub miał możliwość – w przypadku przemocy domowej –  złożyć swój pozew rozwodowy,  obarczając winą drugiego małżonka.

Od 6 kwietnia 2022,  w Anglii i Walii  nie potrzebna jest wcześniejsza Separacja, aby się rozwieść w UK bez orzekania o winie.

 • Wcześniej, przed tą datą, często niechciane oraz wymuszone na małżonkach działanie obwiniania, w przypadku obopulnej chęci rozwodu za zgodą oraz bez obarczana winą, budziło wiele kontrowersji.
 • Co więcej, przed 6 kwietnia 2022, obarczanie winą jednego z małżonków znacznie utrudniało stronom osiągnięcie ugody rozwodowej, ugody majątkowej oraz przeprowadzenia podzialu majatku i rozdzielności majatkowej w rozwodzie lub po rozwodzie.5- Czy w podziale majątku w rozwodzie obowiązuje reguła 50/50?

Jak reagują Polacy na pozew rozwodowy z winy małżonka?

 • Po pierwsze, wśród wielu Polaków w Anglii, powszechne było nie odpowiadanie na taki pozew rozwodowy. Respondent, czyli małżonek otrzymujący papiery rozwodowe, musiał czytać i zgodzić się na co najmniej 5 – 6 negatywnych stwierdzeń, dotyczących jego destrukcyjnego dla małżeństwa,  zachowania, jeśli także chciał się rozwieść.
 • W następstwie tego, standardowe stało się nie  odsyłanie zgody na taki  rozwód z winy, pomimo samej chęci rozwodu.
 • Po drugie, niejednokrotnie po otrzymaniu pozwu o winie przez Respondenta,  dochodziło do awantur, a nawet niszczenia w furii, czy wyrzucania takiej aplikacji rozwodowej do kosza.

Dlaczego wielu polskich małżonków, po otrzymaniu  aplikacji rozwodowej w UK, obawia się podpisania petycji rozwodowej?

 • Według starego prawa rozwodowego w UK,  wielu Polaków po prostu obawiało się podpisania rozwodu, nie znając  tutejszego prawa rozwodowego lub lękając się niezananych konsekwencji rozwodu z ich winy i wplwu na finanse czy ustalenie opieki nad dziećmi.
 • Inna grupa osób, pozostawała bierna, niewiele robiąc w celu  ich potencjalnej zmiany sytuacji, kontynuując  w ten sposób życie w nieszczęśliwym, a często pełnym przemocy emocjonalnej, finansowej oraz fizycznej, małżeństwie.
 • UMÓW SIĘ NA TELE- LUB VIDEO- PORADĘ PRAWNĄ z ADWOKATEM ASK MONTGOMERY. Kontakt.

Mediacje Rodzinne w Anglii i Walii – negocjacje na temat majątku i dzieci po rozwodzie czy separacji.

 • Rozwod z orzekaniem o winie był szkodliwy dla poźniejszych ewentualnych mediacji,  dotyczących podziału majątku, alimentów, czy opieki nad małoletnimi dziećmi,  a także miał  negatywny wpływ na samą atmosferę domową.
 • Przypadki kłótni małżeńskich po otrzymaniu pozwu z winy były częste, a świadkami tego były dzieci, które mocno przeżywały konflikt rodziców.
 • Jeśli masz problem dotyczący podziału majątku, domu czy opieki nad dziećmi – zamów już teraz u Nas  MEDIACJE ONLINE w j. polskim. Kontakt

 

W efekcie, komentując nowe prawo rozwodowe bez obwiniania w Anglii i Walii, Aidan Jones OBE, dyrektor naczelny organizacji charytatywnej Relate powiedział:

”Ta bardzo potrzebna zmiana prawa jest dobrą wiadomością dla rozwodzących się par, a zwłaszcza dla wszystkich zaangażowanych dzieci. Przestarzały system rozwodów, oparty na doszukiwaniu się winy jednej strony, zwiększał animozje i utrudniał byłym partnerom rozwijanie pozytywnych relacji jako współrodziców.”

 

Jak Ask Montgomery Advocates może Ci pomóc:

 

1/. Polski Prawnik UK  – Polski Adwokat  UK,  to mówiący  w biegle j.polskim i angielskim Adwokaci i Prawnicy w Ask Montgomery Advocates – Eksperci od Rozwodów, Finansów i Dzieci,  wykształceni w Anglii, według prawa angielskiego. Pracujący w zespole wraz z prawnikami i adwokatami angielskimi Bar Standards Board.

2/. Poprowadzimy Twoj Rozwod w UK od początku dokońca i bez wychodzenia z domu.

3/. Nie muszisz znać dobrze angielskiego, gdyż w Ask Montgomery otrzymasz tłumacza polsko-angielskiego gratis, który w cenie pakietu wykona tłumaczenia całej korespondencji sądowej.

4/. Otrzymujesz 100% gwarancji, że Cię rozwiedziemy, nawet, jeśli Twoja sprawa rozwdowa jest skomplikowania czy nie posiadasz adresu współmałżonka.

5/. Oferujemy 3 pakiety rozwodowe do wyboru, w zależności od sytuacji i potrzeby. Pakiety opisane są dokładnie w zakładce.Cennik

6/. Ask Montgomery Advocates mają możliwość obniżenia lub całkowitej redukcji Twojej opłaty dla sądu.Cennik

 

Czytaj również

 

Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas, aby porozmawiać z jednym z naszych przyjaznych adwokatów rozwodowych mówiących po polsku.

T. 0770 339 2121

T. 0203 951 9551

Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do czwartku  w godzinach 9-17, w piątek 9-14.

Zamow Videokonsultację z Adwokatem już teraz Kontakt

Wideokonferencja z Adwokatem

Chociaż wstępna konsultacja telefoniczna jest bardzo przydatna, może jej brakować osobistego charakteru, zwłaszcza, gdy mówisz o delikatnych sprawach dotyczących Twoich dzieci lub finansów rodziny. Dlatego też Ask Montgomery Advocates oferuje konsultacje wideo za pośrednictwem Zoom, WhatsApp, Messenger, MeetMe lub Facetime.

Nie tylko zyskasz możliwość spotkania się z adwokatem twarzą w twarz w zaciszu swojego domu lub biura, ale będziecie również mogł wirtualnie wymienić dokumenty, co ułatwi i przyspieszy decyzje w kluczowych kwestiach.

Obsługujemy poniższe aplikacje

Nie ma dwóch takich samych przypadków

Niezależnie od tego, czy jesteś częścią małżeństwa heteroseksualnego, małżeństwa osób tej samej płci czy związku cywilnego, dopasujemy nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb. Nasi adwokaci posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

Rozwód w UK a Mortgage

Jeśli się rozwodzisz i oba Wasze nazwiska są na hipotece domu, Ty i Twój były współmałżonek musicie kontynuować spłatę kredytu hipotecznego, aż osiągniecie ugodę finansową. Zmuszenie byłego współmałżonka do opłacania całości kredytu, a często i rachunków, jest dużym ryzykiem, ponieważ może to zostać użyte przeciwko Tobie w każdym przyszłym sporze finansowym.

W jaki sposób przepisać mortgage? Jak usunąć swoje nazwisko z kredytu? Jak przejąć dom?

Dowiedz się klikając na ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA.


Najczęstszej zadawane pytania

Cała procedura – koszt od £750. Do wyboru 3 pakiety cenowe.

min 6 miesięcy.

Akt ślubu w dowolnym języku. Kancelaria wykona tłumaczenie przysięgłe na j.angielski.
Tak. Należy go tylko uprawomocnić.
Nie. Majątek dzielony jest na podstawie potrzeb stron.
Twój ex-partner nie może uniemożliwić Ci dostępu, chyba że dostęp ten będzie szkodliwy dla dzieci.
Kalkulatory Alimentacyjny

Zacznij od rozmowy na czacie z pracownikiem działu alimentów.

Kliknij w link. Czynne w Pon - Pt 8:00 -20:00

Kliknij w link, zaloguj się, wpisując swój e-mail i hasło.

Kliknij już teraz

Sprawdź nasze przystępne ceny

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n