Paszport dla dziecka

PASZPORT POLSKI DLA DZIECKA BEZ ZGODY DRUGIEGO RODZICA DZIECKA

Paszport to najważniejszy dokument tożsamości. Dzieci polskie posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, będą mogły w dalszym ciągu podróżować na tych samych zasadach, jak do tej pory, używając polskiego dowodu osobistego, ale tylko do końca 2025. Od 1 stycznia 2026 konieczny będzie paszport.

Paszport dziecka

W przypadku dzieci obywateli Polski mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii jest dość powszechne, iż dziecko nie posiada dowodu osobistego. A uzyskanie paszportu dla małoletniego wymaga nie tylko zgody obojga rodziców, którzy znajdują się na akcie urodzenia dziecka ale również złożenia aplikacji o polski paszport dla dziecka.

Problem pojawia się w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci w UK.

Często zdarza się, z różnych przyczyn, iż drugi rodzic, z którym dziecko nie mieszka na stałe, nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu. W wielu przypadkach kontakt pomiędzy rodzicami dziecka, którzy się rozstali, uległ wygaśnięciu do tego stopnia, że nieznany jest nawet jego adres zamieszkania. Stwarza to ogromny problem w kwestii otrzymania czy zmiany paszportu dla dziecka, gdyż prawo polskie wymaga zgody obojga rodziców.

Do wydania zgody drugi rodzic nie musi być obecny. Wystarczy, że wyśle zgodę notarialną na wyrobienie paszportu dla dziecka. Jeśli wysyła taką zgodę z Polski lub innego kraju, taki dokument, oprócz pieczęci notariusza, powinien zawierać klauzulę Apostilli. Jest to dodatkowe poświadczenie dokumentu, sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym kraju.

Jeśli niemożliwe jest uzyskanie nawet zgody notarialnej od drugiego rodzica, pozostaje procedura sądowa. Ask Montgomery Advocates to lider procedur sądowych o paszport polski dla dziecka bez zgody rodzica. Mamy 100% wygranych przypadków, w których nasi klienci uzyskali paszport dla ich dzieci, nawet bez zgody drugiego rodzica oraz bez jego adresu.

Kliknij już teraz

Sprawdź nasze przystępne ceny

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n