Pary Niezamężne

Pary Niezamężne

Jeśli mieszkasz razem ze swoim partnerem w wolnym związku (w konkubinacie), musisz pamiętać, że nie masz takich samych praw, jak małżeństwa, jeśli dojdzie do rozpadu Twojego związku. Wiele osób nadal wierzy, że jeśli mieszkają razem przez jakiś czas, będą „zwyczajowym mężem i żoną.” W prawie angielskim nie ma takiego pojęcia i nie ważne, jak długo mieszkacie razem, nie nabędziecie praw własności do nieruchomości czy majątku partnera.

Bez umowy o wspólnym zamieszkaniu (Cohabitation Agreement), często niewiele można zrobić, aby rozwiązać spory finansowe za pomocą postępowania z zakresu prawa rodzinnego.

Jeśli dojdzie do rozstania, pary niezamężne, które posiadają nieruchomość, majątek czy grunt, mogą jednak rozstrzygać spory majątkowe w sądzie, ale na innych zasadach, niż pary zamężne. Nasi Adwokaci mogą pomóc w rozwiązaniu sporu dotyczącego domu czy finansów, niezależnie od tego, czy konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu, czy też nie.

Jeśli obecnie mieszkacie razem, ale planujecie zawrzeć związek w niedługim czasie, umowa przedmałżeńska (Prenaptual Agreement), choć nie jest prawnie wiążąca, może zapewnić dobrą ochronę majątku, jeśli zostanie odpowiednio sporządzona.

W przypadku osób, które nie planują zawarcia związku małżeńskiego, umowa o wspólnym pożyciu (Cohabitation Agreement), może Ci pomóc w sprawiedliwym podziale majątku, na wypadek rozstania. Tym bardziej, jeśli planujecie zakup wspólnej nieruchomości. Taka umowa musi być poparta dokumentami tytułowymi każdej zakupionej nieruchomości i powinna być również odzwierciedlona w testamencie obu osób, aby zapewnić, że ich życzenia zostaną spełnione w przypadku ich śmierci.

Możemy Ci doradzić w sprawie umów przedmałżeńskich, umów o wspólnym pożyciu, sporządzeniu testamentu, kupowaniu nieruchomości razem, gdy jeden z partnerów jest właścicielem nieruchomości, jak również w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej w odniesieniu do dzieci, alimentów na dziecko, jeśli dojdzie do rozpadu związku.

Kliknij już teraz

Sprawdź nasze przystępne ceny

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n