Regulamin Usług Online

Regulamin Naszego Serwisu

Ask Montgomery Advocates jest firma zarejestrowaną w Company House UK jako firma wykonująca usługi drogą online. Oznacza to, ze wszelka komunikację oraz korespondencję z klientem przyjmujemy i wysyłamy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Dokumentacja

Przyjmowane dokumenty elektroniczne przechowywane są w bazie na okres 6 miesięcy lub krócej, ze względu na bezpieczeństwo danych klienta. Dlatego również nie przyjmujemy dokumentów standardową drogą pocztową, co stało sie w dobie Covida powszechną praktyką, stosowaną na co dzień w nowoczesnych agencjach, w tym w sądachrodzinnych w Anglii i Walii.

 

Serwis i dostawa

Po sfinalizowaniu zakupu którejkolwiek z naszych usług, otrzymasz e-mail z instrukcjami lub wiadomość tekstową.

Najpierw otworzymy Twoje konto rozwodowe i przygotujemy dokumenty rozwodowe zwykle w ciągu 1-7 dni.

Twoje dokumenty dotyczące sprawy rodzinnej zostaną dostarczone na Twój adres e-mail lub inne konto elektroniczne, np. Whatsapp.

Uwaga! Nie przyjmujemy ani nie wysyłamy żadnej dokumentacji drogą pocztową. Wszystkie dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną oraz odsyłamy drogą elektroniczną.

 

Litigants in Person – Samoreprezentacja w Sądach

 1. Klienci, którzy chcą reprezentować się samodzielnie w sądach, mają możliwość zamowienia Tłumacza gratis.
 2. Klienci reprezentujący się samodzielnie w sądach mają możliwość zamówienia McKenzie Friend na rozprawę sądową [ za dodatkową opłatą]. Mc Kenzie Friend, to osoba niezależna, której zadaniem jest wsparcie, ciche doradzanie na sprawie, robienie notatek w czasie sprawy, zapisywanie dat dalszych rozpraw i zaleceń sędziego. Notatki i dalsze instrukcje sądowe przekazywane są Ask Montgomery zaraz po rozprawie.
 3. Uwaga! Osoby, które reprezentują się samodzielnie i nie chcą zamawiać  McKenzie Friend- mają obowiązek dostarczenia drogą email na nasz adres dokładnych notatek z dnia rozprawy wraz z dalszymi instrukcjami i datami wydanymi przez sąd – w tym samym dniu, po zakończeniu rozprawy. Ask Montgomery nie bierze żadnej odpowiedzialności za niewywiązanie się z dalszych zaleceń sądu – w sytuacji nie otrzymania pisemnie na email dalszych instrukcji o postępowaniu sprawy [ przygotowanie dalszej dokumentacji, daty dalszych rozpraw, zalecenia sądu ] przekazanych przez Litigant in Person, o których klient został powiadomiony przez sędziego w czasie rozprawy.
 4. Ask Montgomery Advocates nie ponosi odpowiedzialności prawnej w sytuacji braku pełnego rozumienia słuchania w sądzie w sytuacji, gdy klient nie zamówił Tłumacza sądowego.
 5. Ask Montgomery Advocates nie ponosi odpowiedzialności prawnej w sytaucji, gdy klient bez asysty McKenzie Friend nie podał lub odał niewłaściwe informacje z słuchania, niepełne informacje, złe daty.

Polityka zwrotów.

Ask Montgomery działa zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) z 2013 r. (The Consumer Contracts – Information, Cancellation and Additional Charges, Regulations 2013).

Oznacza to, że masz 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy. Dzień pierwszy rozpoczyna się w dniu złożenia zamowienia. Nie dotyczy to usługi Rozwody.

 

Obowiązują jednak pewne wyjątki.

 1. Jeśli przekazałeś nam jakiekolwiek informacje dotyczące Twojej sprawy, dokument, otrzymałeś wstępną rozmowę, wykonałeś do nas telefon, aby z nami porozmawiać- nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 2. Jeśli wypełniłeś pytania dotyczące Twojej sprawy w okresie tych 14 dni odstąpienia od umowy – nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 3. Jeśli wysłaliśmy Ci któryś z Twoich dokumentów – nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 4. Usługi zakupione w ramach pakietów ogłoszonych na naszej stronie internetowej nie podlegają zwrotowi.
 5. Oznacza to, że kupując pakiet jesteś zobowiązany do podania w wymaganych informacji we wskazanym przez nas terminie i zazwyczaj w ciągu 2 dni.
 6. Niewykorzystana usługa, np. z powodu zmiany decyzji lub z powodu nie przesłania nam żądanych informacji czy dokumentów na czas, nie podlega zwrotowi.
 7. Ask Montgomery Advocates ma pene prawo do zerwania umowy pisemnej lub ustnej zawartej z klientem bez dokonania zwrotu w sytuacji, gdy klient swoim zachowaniem demonstruje brak szacunku dla pracowników Biura.

Komunikacja z Biurem.

Kupujesz usługę online, która opiera się na pewnym poziomie automatyzacji. Upewnij się, że regularnie komunikujesz się z nami. Musisz się z nami skontaktować i śledzić samodzielnie swoje konto rozwodowe  online oraz konto emailowe w przypadku pozostaych spraw.

Jakakolwiek zmiana na koncie wymaga szybkiego kontaktu z nami.

Jeśli prowadzimy Twoją sprawę i nie  kontaktujesz się z Biurem   6 miesięcy lub dłużej – zostaniesz obciążony opłatą reaktywacyjną w wysokości 350,00 GBP.

Jeśli Twoja sprawa ma ponad 1 rok, będziesz musiał zapłacić pełną cenę za pełną usługę, ponieważ nie przechowujemy już Twoich danych.

Opłaty sądowe i okazjonalne opłaty dodatkowe.

Opłaty sądowe są należne od wszystkich opłat wykonanych dla Ask Montgomery, chyba że jesteś z nich zwolniony. W przypadku standardowego rozwodu wynoszą one obecnie 593 GBP, w przypadku nakazu zgody 53 GBP, a w przypadku dziecka 232 GBP. Inne opłaty sądowe pobierają sądy w Szkocji.  Możesz być zwolniony z opłat sądowych, jeśli masz niskie dochody lub zasiłki. Zapytaj nas o więcej informacji, a my będziemy w stanie Ci doradzić.

Od czasu do czasu musimy również pobierać opłatę administracyjną, gdy wymagana jest dodatkowa praca wykraczająca poza pierwotną usługę. Nie lubimy tego robić, ale czasami musimy pobierać opłaty za nasz czas. Poproś o wycenę, ponieważ opłaty te różnią się w zależności od sytuacji.

Oto kilka przykładów:

Jeżeli służba sądowa zmieniła format dokumentów urzędowych, ale klienci nie złożyli ich w sądzie przed wejściem w życie tych zmian i należy przygotować nowe dokumenty.

Jeżeli potrzebujesz poprawek do swoich dokumentów po ich utworzeniu, sprawdzone i wysłane do Ciebie. Jeśli sąd wymaga od Ciebie złożenia dodatkowych dokumentów czy ewidencji do rozprawy ponad to, co pokrywa pakiet.

Jeśli w celu wykonania nakazów/wyroków sądowych konieczne będzie naliczenie dodatkowych opłat sądowych, zostaną one uiszczone na rzecz sądu, a my powiadomimy Cię o nich w razie potrzeby.

 

Opłaty sądowe za pośrednictwem Ask Montgomery Advocates Limited.

Jeśli chcesz uiścić opłaty sądowe za naszym pośrednictwem, pobierzemy opłatę administracyjną na pokrycie naszych kosztów. Zapytaj, ponieważ opłaty różnią się w zależności od procedury.

Tłumaczenie i redagowanie dokumentów – zawarte w pakiecie; w przypadku chęci przetłumaczenia większej ilości dokumentów zostanie podana dodatkowa cena.

 

Rozdzielność Majątkowo-Finansowa w Rozwodzie i inne Umowy.

Ta wielostronicowa i szeroka dokumentacja zwykle dostarczana jest w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania instrukcji, ale nie zawsze jest to możliwe ze względu na złożoność procedury i sprawdzenia dokumentacji.

Ask Montgomery może udzielić Ci informacji dotyczących Twoich dokumentów, ale zdecydowanie zaleca się zasięgnięcie porady prawnej w sprawie warunków każdej osiągniętej ugody, ponieważ sąd może odmówić wydania dokumentu lub poprosić o więcej informacji.

Po otrzymaniu od nas dokumentacji, Twoim zadaniem jest bardzo dokładne sprawdzenie pod kątem pominięć lub błędów przed złożeniem jakiegokolwiek dokumentu w sądzie.

Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat, jeśli Twoje zamówienie wymaga znacznych zmian po jego sporządzeniu lub złożeniu wynikłego z podania błędnych lub niewystarczających informacji. Opłata nie będzie należna, jeśli błąd powstał z winy Ask Montgomery Limited.

 

Doradztwo Prawne.

Ograniczenie Odpowiedzialności z tytułu dokumentów i doręczeń.

Ask Montgomery  udziela informacji o faktach  i procedurach, ale w celu udzielenia Ci ostatecznej i wiążącej porady prawnej dotyczącej Twoich dokumentów czy dowolnego aspektu Twojej sprawy, możemy polecić Ci adwokata zarejestrowanego w  Bar standards Board. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez Ciebie w jakimkolwiek postępowaniu, z wyjątkiem przypadków, w których naruszyliśmy umowę.

Jeśli chcesz, możemy działać jako agencja tłumaczeń i przetłumaczyć dla Ciebie dokumenty rozwodowe i sądowe.

Na Twoją prośbę Ask Montgomery Translators i Paralegals mogą pomóc Ci w przygotowaniu dokumentacji sądowej, a także w oświadczeniach sądowych.

Podczas, gdy my i nasi eksperci, którzy opracowali wzory dokumentów dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność treści dokumentów, ze względu na ciągle zmieniający się charakter systemu prawnego, informacje zawarte w dokumentach  muszą być złożone w sądzie w ciągu 1 miesiąca od zakupu.

Tam, gdzie zostaliśmy poinstruowani, aby zarządzać twoim rozwodem lub jakimkolwiek postępowaniem sądowym, występujesz osobiście jako strona sporu (litigant in person).

Jeśli zdecydujesz, możesz być reprezentowany przez adwokata podczas postępowania sądowego, jednakże sąd będzie się kontaktował z Tobą w sprawie Twojego postępowania.

Nie możesz wykorzystywać otrzymanych od nas dokumentów do żadnych innych celów, z wyjątkiem własnego użytku osobistego. Możesz jednak korzystać z dokumentów tyle razy, ile chcesz. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych z tej witryny internetowej.

Reprezentacja sądowa i usługi adwokackie.

Jeśli potrzebujesz reprezentacji adwokata w sądzie, możemy skontaktować  Cię z naszą siecią wysoko wykwalifikowanych adwokatów, regulowaną przez Radę Standardów Prawnych.

 

Szkockie usługi rozwodowe.

Szkocka usługa rozwodowa jest świadczona przez naszą firmę sieciową z siedzibą w Szkocji. Ask Montgomery Limited zapewnia marketing tej usługi w zamian za opłatę i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek część usługi świadczonej przez szkocki serwis.

Jeśli chcesz, możemy w Twoim imieniu prowadzić tę korespondencję jako biuro tłumaczeń. Możesz też samodzielnie kontaktować się z biurem w Szkocji, których email przekażemy Ci na Twoją prośbę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Regulaminu naszego Serwisu

WYŚLIJ DO NAS E-MAIL

Info@askmontgomery.co.uk

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n