FAQs

Najczęściej Zadawane Pytania

Tak, w 100% rozwód drogą online,  to rozwód legalny uznawany przez sąd.

Ile kosztuje rozwód w Szkocji, zależy od tego, czy zgadzasz się i czy masz dzieci poniżej 16 roku życia czy nie. Ceny znajdziesz w cenniku.

Uzyskanie rozwodu w Szkocji zależy od tego, jak długo byłeś w separacji i czy masz dzieci. Po zamówieniu  usługi Rozwód w Szkocji, będziesz musiał postępować zgodnie z instrukcjami. Rozwód w Szkocji zajmie średnio 8-12 tygodni.

Orzeczenie o rozdzielności majątkowo-finansowej jest jedynym sposobem, w jaki strony rozwiedzione mogą  być pewne, że na mocy prawa żadne dalsze roszczenia nie mogą być wnoszone przeciwko drugiej  stronie po tym, jak rozwód został uznany za zakończony.

Uzyskanie tego dokumentu stanowi  ważną część każdego rozwodu, jeśli chcesz zabezpieczyć swój majątek i finanse po tym, jak rozwód został uznany za finałowy  (ukończenie małżeństwa). Zaleca się, aby wszystkie pary uzyskały Clean Break Order, aby upewnić się, że ich  decyzje finansowe są  prawnie wiążące, ponieważ roszczenia można wnosić nawet po sfinalizowaniu rozwodu, jeśli nie wydano tego dokumentu.

Nie możesz po prostu uzyskać rozwodu z automatu po 5 i więcej latach. Wciąż musi być próba doręczenia dokumentów rozwodowych,  ponieważ każdy może powiedzieć, że był w separacji przez dowolny okres czasu. Procedura jest ta sama, jak przy innym typie rozwodów. Pomożemy ci uzyskać szybki i prosty rozwód po 5 latach separacji bez konieczności wydawania 300 funtów na godzinę na adwokata.

Jeśli przez jakiś czas nie zamierzasz wnosić pozwu o rozwód, warto zawrzeć umowę o separacyjną.

Ten dokument jest w rzeczywistości umową między mężem a żoną i pozwoli  wprowadzić w życie każdą umowę finansową, którą osiągnąłeś w ramach podziału majątku. Umowa może obejmować wszystko- od sprzedaży domu po utrzymanie i zamieszkanie oraz kontakt z dziećmi.

Ideą tych porozumień jest to, że w przypadku sporu,  sąd ma pisemną umowę, do której może się odwołać podczas rozpatrywania spornej sprawy rozwodowej.

Nie, sąd ma ostateczną władzę do wydania dowolnego nakazu, ale częścią listy kontrolnej w sprawie finansowej jest to, że sąd musi wziąć pod uwagę wszelkie wcześniejsze porozumienie osiągnięte w pierwszej kolejności.

Tak, nasi doradcy prawni posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w asystowaniu w sprawach dotyczących prawa rodzinnego w Anglii i Walii oraz w Szkocji. Posiadają również ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

Główna różnica polega na opłatach za poprowadzenie procedur, które są wiele niższe, jeśli prowadzi je doradca prawny. Tutaj możesz zaoszczędzić tysiące funtów za tę samą procedurę poprowadzoną z tradycyjnego biura prawniczego.Wszyscy nasi doradcy są zarejestrowani w Instytucie Doradców Prawnych oraz w Rejestrze Profesjonalnych Doradców. Ponieważ nie jest to tzw. czynność regulowana, nie musi jej wykonywać prawnik.

Nie, jeśli nie masz przeszkolenia prawniczego, nie będziesz w stanie sporządzić własnego nakazu zgody. Nie ma standardowego formularza ani wzoru, z którego można skorzystać, ponieważ każdy taki dokument musi być indywidualnie opracowane przy użyciu określonych klauzul, aby odzwierciedlić indywidualne przypadki.

Osobom pozostającym w związku małżeńskim lub partnerskim nie wolno zmieniać zamków w swoim domu rodzinnym, jeśli był to główny dom małżeński podczas trwania małżeństwa lub związku partnerskiego.

Jeśli jedno z was opuści wybrany przez siebie dom, drugi partner nadal nie może zmienić zamków, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie przyszłości domu.

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n