Paszport polski dla dziecka bez zgody ojca lub matki

Utworzony przez: Ask Montgomery

APLIKACJA O PASZPORT DLA DZIECKA BEZ ZGODY

Polacy, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, a mówimy tutaj o prawie dotyczącym Anglii i Walii oraz jurysdykcji Anglii i Walii, napotykają wielki problem, kiedy dochodzi do sytuacji, gdzie rodzice dziecka rozstali się i nie mieszkają razem, a dziecku kończy się data ważności paszportu.

Inną sytuację jest, kiedy dziecko, które jest obywatelem Polski, zamieszkałym na terenie Anglii i Walii, nigdy nie posiadało paszportu i zawsze posługiwało się dowodem osobistym. Jak wiemy, posiadanie dowodów osobistych już nie wystarcza w związku ze zmianami Brexitowymi.

Posiadanie paszport stało się koniecznością. I tutaj napotykamy na problem, ponieważ często zdarza się, że rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, tzw. non-resiedent parent, z różnych, a często niezrozumianych przyczyn, nie chce dać zgody na wyrobienie paszportu, powodując w ten sposób nie lada problem! W większości przypadków na sali sądowej w UK, rodzicem który stwarza ten problem, jest ojciec dziecka, ale nie zawsze. Dane sądowe jednak mówią, iż w małym sądzie na południu Anglii codziennie odbywają się sprawy dotyczące zgody sądu na wydanie paszportu dla małoletniego bez zgody drugiego rodzica, którym, niestety, jest ojciec. Czasem – matka.

Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim, należy pamiętać, że według prawa polskiego potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców na wyrobienie dokumentu tożsamości, w szczególności paszportu, dla małoletniego. Część osób rozumie powagę sytuacji i znaczenie ważności posiadania paszportu. Oni wyrażają zgodę bezproblemowo. Tacy rodzice, ojcowie czy matki, wiedzą, że paszport jest najważniejszym dokumentem tożsamości. Paszport daje możliwość podróżowania, jeżdzenia na wycieczki szkolne dla dziecka oraz odwiedzenie rodziny w Polsce. Wyjazdy do Polski i utrzymywanie więzi z rodziną są bardzo cenione i brane pod uwagę przez sądy w tym kraju. Poza tym, w Wielkiej Brytanii, i nie tylko, już w szkole podstawoerj, nie mówiąc o szkole średniej, popularne są wycieczki szkolne poza granicę. Bez dokumentu, dziecko zostaje kompletnie zablokowane i pozbawione prawa, które mu się należy, a o które rodzic powinien dbać. Czasem non-resident parent,  który z róznych przyczyn nie może stawić się w ambasadzie polskiej w celu wyrobienia paszportu dla dziecka, udaje się do notariusza, bądź to w Polsce bądź w Anglii i Walii.

Zgoda notarialna na paszport dla dziecka.

Notariusze zarówno w Polsce jak i w UK bezproblemowo podpisują zgodę notarialną. Zgoda wydana jest w języku polskim, co nie stanowi przeszkody w jej podpisaniu przez notariusza brytyjskiego. Z takim dokumentem resident parent, z którym zamieszkuje dziecko, sam może wyrobić paszport dziecka w ambasadzie polskiej w UK.

Jednakże nadal gross osób odmawia nawet pójścia do biura notarialnego. Przyczyny są różne ale zawsze niezrozumiałe dla sądów w UK. Często jest to niestety lekceważenie i robienie na złość drugiemu rodzicowi, bądż po prostu żal wydania jakichkolwiek pieniedzy nawet na notariusza. Podawany brak czasu nie może być tu żadnym usprawiedliwieniem. Zdarza się również, i to dość często, że ze względu na historię przemocy domowej, matka dziecka po prostu obawia się wznawiania jakiegokolwiek kontaktu z ojcem dziecka i nie prosi o ten paszport. Jest też tak, że próba ponowienia kontaktu z rodzciem, który używał przemocy i prośba lub wysyłane wiadomości tekstowe z prośbą o pójście do notariusza, są tylko pożywką do awantur i ponownych ataków werbalnych. A tego, rodzic aplikujący o paszport na pewni chce uniknąć.

A więc jak otrzymać paszport polski dla dziecka, jeśli drugi rodzic nie wykazuje chęci współpracy?

(bądż tzw. resident parent, czyli rodzic, z którym dziecko mieszka), z przyczyn wcześniejszych nie chce kontaktu, bądż kontakt ten ponowił, ale wywołał on cała serię ataków słownych i odmowę. Czasem też, po latach separacji, bądż po rozwodzie, nie mamy kontaktu z drugim rodzicem i nie znamy nawet jego adresu, nie wiemy tez gdzie przebywa.

W tej sytuacji pozostaje tylko procedura sądowa w sądzie rodzinnym w Anglii i Walii i prośba sądu o zgodę na wydanie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica.  Wbrew pozorom, nie jest to taka łatwa sprawa, a komplikacje pojawiają się, gdy drugi rodzic nie zamieszkuje w Wielkiej Brytanii lub nie ma z nim kontaktu. Lub  mieszka w UK, ale nie jesteśmy z nim w dobrych relacjach.

Safeguarding checks – sprawdzenie bezpieczestwa bezpieczeństwo dziecka.

Dla tutejszego sądu jest priorytetowe, aby sprawdzić bezpieczeństwo dziecka. W tym celu, po złożeniu aplikacji do sądu, która nie należy zapominać, nie jest listem do biura ale aplikacją do sądu dotyczącą dziecka, sądy natychmiast przeprowadzają tzw. safeguarding checks, gdyż chcą sprawdzić jaka jest sytuacja dziecka i rodziców dziecka w chwili obecnej oraz czy dziecko jest bezpieczne.
Cafcass, instytucja, która współpracuje z sądem w tej kwestii, wyśle pismo oraz umówi się na rozmowę telefoniczną celem poznania sytuacji dziecka. Na tym się jednak nie skończy. Należy wiedzieć, że sama aplikacja o paszport może z łatwością otworzyć drzwi do dalszych procedur w sądzie rodzinnym. Nieodpowiednio wypełniona dokumentacja i robienie tego na własną rękę, zwłaszcza w sytuacji, gdzie była przemoc domowa czy adres jest nieznany, bądź gdy urwał się kontakt lub gdy nie chce się tego kontaktu, może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje – nie tylko finansowe, ale również konsekwencje dotyczące egzekwowania przez sąd kontaktu dziecka z drugim rodzicem. Pomimo tego, że jest to aplikacja o zgodę na paszport, sąd zawsze stara się dowiedzieć i poznać, jaka jest sytuacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem, który nie chciał wydać tej zgody. W niektórych przypadkach sąd będzie dążył do ustalenia kontaktu dziecka z nieobecnym rodzicem, co często powoduje grozę dla rodzica, z którym dziecko mieszka na stałe.

Taka była sytuacja jednej z naszych klientek, która zgłosiła się do nas dopiero wtedy, kiedy sąd nie wydał zgody na pierwszym spotkaniu ale zaczął serię dodatkowych przesłuchań, co spowodowało ogromny stres. Pani Dorota zdecydowała się ,samodzielnie i bez wstępnej porady, aplikować do sądu o paszport dla jej 10- letniego syna. Otrzymała najpierw pismo zapraszające ją na pierwsze słuchanie sądowe. Pani Dorota poszła na wizytę wierząc, że jeśli nie zna kontaktu do ojca dziecka oraz jeżeli ma nawet potwierdzenie tego, że ojciec dziecka nie był nim zainteresowany, odmówił podania adresu i nie utrzymuje od lat kontaktu z synem, paszport ten zostanie wydany zaraz, w czasie pierwszej wizyty sądowej. Niestety, stało się inaczej. Rozpoczęła się długotrwała, trwająca kilka miesięcy, procedura sądowa, w której sąd odnalazł ojca dziecka i obydwoje rodzice zostali zaproszeni na następne słuchanie do sądu celem ustalenia kontaktu ojca z dzieckiem. To oczywiście, spowodowało zwrot w całej sprawie, dodatkowe koszty, nerwy, niepokój i lęk Pani Doroty, która już od dawna była w nowym, szczęśliwym związku a dziecko miało już swoją nową rutynę, w której nowy partner Pani Doroty odgrywał znaczącą rolę..

Z pomocą naszej Kancelarii, sprawa zakończyła się pomyślnie. Ojciec biologiczny dziecka został odnaleziony, sprawdzony przez sąd i przesłuchany. Domagał się spotkań z synem. Z naszą pomocą, Pani Dorota zostałą pokierowana w profesjonalny sposób. Co prawda poniosła dodatkowe koszty wynikłe z dodatkowych czynności prawnych, poradnictwa i konsultacji. Na szczęscie, całą sprawa zakończyłą się jej wygraną. Sąd wydał zgodę na paszport dla jej syna a kontakt ojca z synem został rozwiązany z naszą pomocą na korzyść Pani Doroty.

Doradza się że jeśli klient czuje oraz obawia się drugiego rodzica z jakichkolwiek przyczyn, lub nie zna jego miejsca zamieszkania, aby nie wykonywał żadnych procedur sądowych w Anglii i Walii na własną rękę.

Nasza Kancelaria ma praktykę i długoletnie doświadczenie w asystowaniu klientom w sprawach o polski paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica. Specjalizujemy się w sprawach trudnych, których przeprowadzenie wymaga konsultacji i wsparcia dla klienta oraz mentorowania go od początku do końca.

Udostępnij ten post