Zakaz zbliżania się

Zakaz zbliżania się


Historia sukcesów Description

Po latach bycia w związku z partnerem, który nie był w stanie powstrzymać się przed wyzwiskami i poniżaniem,  Pani Karolina zdecydowała się wnieść sprawę do sądu rodzinnego w  Manchester o zakaz zbliżania się do niej i do jej domu.

Sprawa odbyła się w trybie pilnym, z uwagi na lęki, jakie wywołała postawa ex-partnera Pani Karoliny, ojca ich dzieci, który ‘’ rozbił ‘’ jej kolejny nowy związek, grożąc i zastraszając jej partnera.

Nasza Klientka rozstała się z ojcem ich dzieci dwa lata temu ze względu na zachowanie pełne przemocy, wyzwiska, a także epizod napaści na nią, w której była podduszana przez ex-partnera. Kontakt z dziećmi Kancelaria nasza uregulowała przygotowując dwa lata temu tzw. Parental Agreement czyli Umowę Rodzicielską. Według umowy, dzieci spędzają czas u ojca i na stałe rezydują u matki. Po separacji pary ojciec dzieci nadal korzystał z ‘’ prawa’’ kontrolowania matki ‘’ w imię dobra dziec’’, a w istocie nie mógł się pogodzić z zakończeniem związku.

W trakcie przesłuchania sądowego, ex-partner Pani Karoliny odrzucił wszelkie oskarżenia o przemoc domową. Na rozprawie reprezentowany był przez prawnika, który zamiast non-molestation order, czyli zakazu zbliżania się, forsował zgodę na  tzw. Undertakings, czyli wiążącą obietnicę, którą jego klient chciał złożyć sądowi i drugiej stronie postępowania.

Z uwagi na ewidencję o przemocy emocjonalnej i słownej, kontrolowaniu, nachodzeniu, dostarczoną Sądowi przez naszą Kancelarię, nie wyraziliśmy zgody na złożenie przyrzeczenia przez ex-partnera naszej Klientki. Domagaliśmy się wyroku o zakazie zbliżania się do Karoliny i jej domu. W tej sytuacji, Sędzia zaczął przygotowywać dokument z wyznaczeniem daty kolejnej rozprawy, w której miały być przedstawione szczegółowe dowody. Sytuacja byłą bardzo napięta, gdyż druga strona liczyła na zakończenie sprawy na jednej rozprawie i zaakceptowaniu przez Panią Karolinę przyrzeczenia, co zdecydowanie odrzuciliśmy. Stosując podejście psychologiczne, doprowadziliśmy do sytuacji, w której druga strona ‘’ poddała się’’ i  przyjęła non-molestation order, czyli zakaz zbliżania się.

Sprawa zakończyła się w tym samym dniu wydaniem przez Sąd Rodzinny w Manchester zakazu całkowitego zbliżania się do domu Pani Karoliny, jej miejsca pracy, zakazu komunikacji, kontaktowania się z nią. Miejscem przekazywania dzieci ustalono parking, gdzie znajdują się kamery.

Procedury ochronne…

Każdy przypadek przemocy domowej jest inny, ale odradza się, aby ofiara przemocy i dzieci pozostawały w środowisku pełnym agresji ze względu na ograniczenia finansowe. Prawo chroni najbardziej narażone osoby w społeczeństwie. Istnieją zakazy i nakazy sądowe, które zabezpieczą Cię, jak również udzielana jest finansowa pomoc dla rodzin, które są ofiarami przemocy.

Możliwe jest też, że postępowanie zostanie wcześniej wszczęte przez policję, w tym postępowanie w sprawie nękania. Jednakże, działania kontrolne policji trwają dość długo. Jeśli zależy Ci, aby jak najszybciej zacząć procedury ochronne w Twojej sprawie, tj. non-molestation czy occupation order, czyli zakazy zbliżania się do Ciebie i do Twojego domu, skontaktuj się z Adwokatem.

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n