Opieka nad Dziećmi po Rozwodzie- Umowa Rodzicielska

Opieka nad Dziećmi po Rozwodzie- Umowa Rodzicielska


  • 0
  • 9 lutego 2022

Historia sukcesów Description

Na przykładzie nowej sprawy prowadzonej przez naszą Kancelarię, zachęcamy Cię do rozważenia spisania z drugim rodzicem dobrowolnej Umowy Rodzicielskiej, dotyczącej opieki nad Waszymi dziećmi po rozwodzie czy separacji. Zwłaszcza wtedy,  jeśli właśnie jesteś w trakcie podejmowania decyzji – co dalej?

Pan Artur skontaktował się z ASK MONTGOMERY ADVOCATES w sprawie rozwodu. Jego żona, Joanna, wniosła pozew rozwodowy w UK. Podczas wideo konsultacji  z naszym  Adwokatem,  Pan Artur pytał się, jak najlepiej rozstrzygnąć sprawę opieki nad dwójką małoletnich dzieci, 6 i 8 lat, z którymi jest bardzo związany.  Ważne było, aby żadne z dzieci nie ucierpiało w związku z rozwodem rodziców.

Obojgu rodzicom zależało na tym, aby móc swobodnie i bez stresu wypełniać obowiązki rodzicielskie nad dziećmi. Adwokat ASK MONTGOMERY po rozmowie z Panem Arturem doradził, aby rodzice porozumieli się i spisali swoje ustalenia w związku z opieką i kontaktem z dziećmi.

Ponieważ nie istniały żadne przesłanki, które mogłyby spowodować rozdzielenie rodzeństwa, dlatego dzieci będą wychowywały się razem.
Z ustaleń rodziców wynikło, iż miejscem zamieszkania dzieci jest miejsce zamieszkania ich matki, na co oboje wyrazili zgodę. Pan Artur, jako ojciec dzieci, chciał utrzymywać kontakt z nimi w najszerszym możliwym zakresie.

Na podstawie naszej rozmowy oraz szkicu dokumentu, który Pan Artur otrzymał od Adwokata w celu przeprowadzenia rozmowy z Joanną, ASK MONTGOMERY ADVOCATES sporządziło Umowę Rodzicielską.  Dla dobra dzieci,  rodzice wspólnie ustalili, kiedy i na jakich zasadach ojciec będzie spędzał z dziećmi czas, włączając wakacje letnie, ferie zimowe, święta, weekendy, Nowy Rok i ważne uroczystości rodzinne. W porozumieniu rodzicielskim zawarto również informację o tym, że oboje z rodziców wspólnie będą decydowali o wyborze szkoły, lekarza oraz o ogólnych zasad wychowywania, a także o nieutrudnianiu kontaktów dzieci z rodzicem i rodzinami obojga stron.

Wsparcie finansowe oraz alimenty na dzieci

W kolejnych punktach Artur  zadeklarował, jaką kwotę na utrzymanie będzie uiszczał na rzecz każdego dziecka. Do tego wyliczenia kwoty wykorzystał Kalkulator Alimentacyjny, który jest na naszej stronie w przydatnych linkach. Joanna będzie pobierała wszelkie świadczenia socjalne na rzecz dzieci. To ona będzie kupowała ubrania dla chłopców.
Rodzice zgodnie zadeklarowali, iż „wspólnie zapewnią dzieciom rozwój duchowy i intelektualny, dokładając wszelkich starań w rozwoju ich osobowości, predyspozycji i talentów (…)”

Adwokat ASK MONTGOMERY, w odpowiedzi na prośbę Pana Artura o pomoc, doradził rodzicom,  jak ustalić warunki tej umowy, aby były dla wszystkich korzystne oraz przygotował dokument, biorąc pod uwagę wszystkie  wcześniejsze i nowe  ustalenia.

Takie podejście rodziców nie tylko świadczy o ich dojrzałości rodzicielskiej, ale   także zaoszczędziło całej rodzinie stresu związanego z wydaniem wyroku przez sąd rodzinny w UK oraz kosztów.

Spisane porozumienie rodzicielskie zostało przedłożone notariuszowi  współpracującemu  z Kancelarią ASK MONTGOMERY AVOCATES. W ten sposób oboje rodzice  uzyskali poświadczenie, co do daty, oryginału podpisów stron i prawdziwości dokumentu.

Kancelaria ASK MONTGOMERY przygotowała Umowę Rodzicielską dla Artura i Joanny zarówno w wersji angielskiej, jak  i polskiej. Obie wersje zostały poświadczone notarialnie.

Artur i Joanna, Leeds

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n