Ojciec 2-letniej Zosi z Southampton wnosi pozew do sądu o ustalenie opieki nad dzieckiem

Ojciec 2-letniej Zosi z Southampton wnosi pozew do sądu o ustalenie opieki nad dzieckiem


  • 0
  • 10 kwietnia 2022

Historia sukcesów Description

Pan Paweł rozstał się z matką jego 2 -letniej córeczki, która wraz z dzieckiem wyprowadziła się z domu Pawła. Sytuacja była świeża i para rozstała się w nie najlepszej atmosferze, jednakże Pani Agata zezwalała na kontakt Pawła z ich córką. Spowodowane to było głównie tym, że matka dziecka pracowała na zmiany, też w weekendy i Paweł opiekował się wtedy dzieckiem, kiedy Agata była w pracy.

Pomimo tych ustaleń i kontaktu z córką, Paweł i Agata byli w konflikcie, co podwyższało stres. Ponadto, Agata kilkakrotnie wspomniała, że wyjedzie z dzieckiem na stałe do Polski oraz  że usunie dziecko spod opieki ojca.

Paweł, po zamówieniu video-konsultacji z naszym adwokatem rodzinnym, zdecydował się podjąć radykalne kroki w celu zabezpieczenia swoich praw:

1/. Pobytu dziecka w UK.  

2/. Ustalenia stałego i regularnego kontaktu z córką.

Na pierwszej rozprawie sądowej, która odbyła się drogą zdalną, sąd wydał uzasadniony zakaz wywozu dziecka spod juryzdykcji Anglii i Walii, czemu matka dziecka się nie sprzeciwiła.

Przed kolejną rozprawą o opiekę i kontakt z dzieckiem, oboje rodzice odbyli tele-rozmowę z Cafcass, do której Pawel zostal przygotowany. Wiedział, jakich pytań może się spodziewać i jak na nie odpowiadać, aby nie tworzyć niepożądanych sytuacji. Po wywiadzie z ojcem i matką dziecka, Cafcass wydał tzw. raport. Raport Cafcassu był na korzyść obu rodziców.

Od samego początku do ostatniej rozprawy, nasz klient był mentorowany przez adowkata Ask Montgomery.  Był poinformowany o etapach procedur. sądowych,  a także czego oczekiwać na rozprawach i jak się zaprezentować w sądzie.

Przed samą rozprawą o kontakt z dzieckiem, tzw. child arrangement order, nasz adwokat omówił z Pawłem, jak chce, aby miała miejsce opieka nad jego córką. Przygotowaliśmy szczegółowy plan, oparty na wyrokach sądów angielskich, który Paweł, otrzymał w wersji angielskiej i polskiej. Plan ten, rozbudowany o dodatkowe paragrafy, przypominał także Plan Rodzicielski. Dokładnie określał, kto i kiedy opiekuje się dzieckiem.

Pani Agata zapoznała się z planem, a  w rozmowie z ex-partnerem, para wypracowała dodatkowe ustalenia, z którymi się oboje zgodzili.

Pierwsza rozprawa sądowa, która jest zazwyczaj rozprawą wstęna, tzw. ‘’zapoznawczą’’, była w tym przypadku jedyną i ostatnią. Sędzia otrzymał wcześniej  przygotowany przez Ask Montgomery Advocates dokument.

Rozprawa sądowa odbyła się drogą zdalną, bez wychodzenia z domu. Obecny był też pracownik Cafcass. Rodzice dziecka potwierdzili zgodność, co do ustaleń dotyczących opieki nad córką. Sędzia wyraził podziękowanie obu stronom za to, że ‘’ stanęły na wysokości zadania’’ i jak to określił sędzia ‘’ stali się rodzicami.’’ Oznaczało to, że wcześniej choć nie byli w zgodzie, co do opieki, teraz oboje zrozumieli, że najważniejsza jest ich współpraca dla dobra ich dziecka.

Rozprawa trwała 15 minut, odbyła się w miłej atmosferze. Sędzia podziękował rodzicom za wysiłek oraz za osiągnięcie porozumienia w sprawie opieki. Przygotowany Palan Rodzicielski został zawarty w wyroku sądowym.

Zadzwoń już teraz - linia jest w tej chwili wolna!
\n